POLITYKA PRYWATNOŚCI


Ochrona  informacji  dotyczących  Użytkowników  naszego  Serwisu  jest  dla  nas  sprawą najwyższej  wagi,  w  związku  z  tym  dokładamy  najwyższych  starań,  aby  czuli  się  oni bezpiecznie  powierzając  nam  swoje  dane  osobowe  przy  korzystaniu  z  naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas  Waszych  danych  osobowych,  przysługujące  Wam  prawa i  nasze  obowiązki  jako administratora danych. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki  poziom  ochrony  przetwarzanych  danych  osobowych  i  zabezpieczenia  ich  przed dostępem osób nieupoważnionych.
Administratorem danych jest:
„Mintra Poland Sp. Z o. o z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Krynickiej nr 1 (80-393 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793952, NIP: 5842785398, REGON: 383864689, o kapitale zakładowym w wysokości 5000.00 złotych, wpłaconym w całości. (Dalej jako Mintra)
Cel przetwarzania.

Mintra  przetwarza  dane  osobowe  Użytkowników  serwisów  internetowych  w  celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach własnych sklepów online (dalej „Serwis”). Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
– zarejestrowania się w Serwisie
– zawarcia umowy
– dokonania rozliczeń
– dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
– korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

Jeśli  wyraziłeś  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  o  nowościach  i  promocjach (newsletter) wówczas  MINTRA  przetwarza  Twoje  dane  w  celu  przesyłania  Tobie własnych  informacji  handlowych  dotyczących  na
przykład  aktualnych nowości, promocji czy wyprzedaży.

Rodzaj danych
MINTRA przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
1. Zalogowania się w Serwisie:
– imię i nazwisko
– adres email
2. Dokonywania zakupów w Serwisie:
– imię i nazwisko
– adres dostawy
– numer telefonu
-adres e-mail
3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
– NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
4. Przesyłania newslettera:
– adres e-mail

Podstawa prawna przetwarzania:
Dane  osobowe  są  przetwarzane  zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje  dane  osobowe  przetwarzamy  za  Twoją  zgodą,  wyrażoną  w  chwili  rejestracji  w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów
za pośrednictwem Serwisu.
W  związku  z  przetwarzaniem  przez  nas  Twoich  danych  osobowych  przysługują  Tobie następujące prawa:
1.
W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie  informacji  handlowych,  ale  też  może  dotyczyć  wszystkich  celów przetwarzania.  Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte Twoje konto Użytkownika w Serwisie, a Twoje dane nie będą przez  nas  przetwarzane.  Wycofanie  zgody  nie  wpłynie  na  dotychczas  dokonane czynności.
2.
W  każdej  chwili  możesz  żądać,  abyśmy  usunęli  Twoje  dane – bez  podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie  danych  oznacza,  że  zostanie  usunięte  Twoje  konto  użytkownika  w Serwisie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
3.
W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta Użytkownika w Serwisie, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
4.
Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez  określony  czas  czy  w  określonym  zakresie – postąpimy  zgodnie  z  Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
5.
W  każdej  chwili  możesz  zażądać  abyśmy  poprawili  bądź  sprostowali  Twoje  dane osobowe.
6.
Możesz  żądać  abyśmy  przekazali  posiadane  przez  nas  Twoje  dane  do  innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z MINTRA mailowo podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje  dane  mamy  przekazać.  Przekazanie  nastąpi  w  formie  elektronicznej  po potwierdzeniu  przez  Ciebie  tego  żądania.  Potwierdzenie  żądania  jest  potrzebne  z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
7.
W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
8.
Przysługuje Tobie prawo  do złożenia skargi  do  organu  nadzorczego, w  przypadku gdy  uznasz,  że  przetwarzamy  Twoje  dane  w  sposób  wadliwy lub niezgodny  z przepisami.

Mamy obowiązek poinformować Cię, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie, które może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody  na  przetwarzanie Twoich Danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, bądź zażądania przez Ciebie usunięcia Twoich danych osobowych. W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach,  których przechowywanie  związane  jest  np.  z  przysługującymi  Tobie roszczeniami  np.  z  tytułu  rękojmi  a  także  w  związku  z  obowiązującymi  nas  przepisami prawa. 

Kontakt w sprawie danych osobowych
Wszelkie  zgłoszenia  czy  żądania  dotyczące  danych  osobowych  możesz  zgłaszać  do  nas na wybrany przez siebie sposób:
1.
W formie wiadomości e-mail na adres:
biuro@mintra.pl
2.
Poprzez formularz kontaktowy dostępny w wybranym Serwisie
3.
Listownie na adres: ul. Mintra Sp. Z o. o. ulica Krynicka 1, 80-393 Gdańsk.

Powierzenie przetwarzania danych
MINTRA  może  powierzać  przetwarzanie  danych  osobowych  podmiotom  współpracującym z  MINTRA,  w  zakresie  niezbędnym  dla  realizacji  transakcji,  to  jest  na  przykład  w  celu przygotowania  zamówionego  przez  Ciebie  towaru  oraz  dostarczania  przesyłek  lub przekazywania  informacji  handlowych  pochodzących  od  MINTRA  (ostatnie  dotyczy Użytkowników,  którzy  wyrazili  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  handlowych w  formie newslettera).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane  innym  podmiotom,  w  celu  przesyłania  materiałów  marketingowych  osób trzecich. Dane  osobowe  Użytkowników  Serwisu  nie  są  przekazywane  poza  obszar  Unii Europejskiej.

Informacje Handlowe –Newsletter oraz Rezygnacja z Newslettera
Masz  możliwość  subskrybowania  naszego  newslettera,  poprzez  podanie  adresu  e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych  oraz  marketingowych.  Poprzez  newslettera  informujemy  Cię  o  naszych najnowszych  ofertach  (na  przykład  nowościach,  promocjach  czy  wyprzedażach).  Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze.

Cookies
Serwis używa  plików „cookies”.  Cookies są  małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc), zapamiętywania specyficznych  informacji dotyczących  używanego  urządzenia.  Informacje  zarejestrowane w plikach  cookies są  używane  m.in.  w celach  reklamowych  i statystycznych,  ale  przede wszystkim  w  celu  dostosowania  naszych  serwisów  do  indywidualnych    potrzeb Użytkowników. Pliki cookies nie służą ustalaniu tożsamości użytkownika. Ustawienia  dotyczące  cookies  możesz samodzielnie  i  w  każdym  czasie zmienić  w  swojej przeglądarce  internetowej w   ustawieniach   oprogramowania określając  warunki  ich przechowywania, uzyskiwania dostępu lub możesz je usunąć. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez  zmian,  pliki  cookies  zostaną  zapisane  w pamięci  urządzenia.  Zmiana  ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu. Niektóre części Serwisu zawierają plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Wówczas Plugin Facebooka w Serwisie jest  oznaczony  logo  Facebook.  Plugin  ten  bezpośrednio  połączy  Was  z  naszym profilem   na   serwer ze  Facebooka.  Facebook  może  wówczas  uzyskać  informacje,  że skorzystaliście z naszego Serwisu. Jeżeli korzystacie z naszego Serwisu będąc zalogowanymi na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Pragniemy podkreślić, że Facebook  nie  przekazuje  nam  informacji  o  gromadzonych  danych  i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane.  W  celu uzyskania  dodatkowych  informacji  dotyczących  prywatności  na  portalu Facebook  proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności   portalu   pod   adresem:   https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli  nie  życzycie  sobie,  aby  Facebook  mógł  pozyskiwać  informacje  dotyczące  Waszych wizyt w naszych wybranych Serwisach,  doradzamy  wcześniejsze  wylogowanie  się z Waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics
Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600  Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger  używają  plików  cookies,  które  umożliwiają  analizę  sposobu  korzystania  ze  stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Sklep prowadzony jest przez:

Mintra Poland Sp. Z o. o z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Krynickiej nr 1 (80-393 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793952, NIP: 5842785398, REGON: 383864689, o kapitale zakładowym w wysokości 5000.00 złotych, wpłaconym w całości.