Ludzie

Wiedząc jak ważni są ludzie, Mintra postawiła sobie za cel stworzenie odpowiednich warunków pracy z poszanowaniem odmienności kulturowej i religijnej swoich pracowników. Firma tworzy również dodatkowe miejsca pracy i włącza się w akcje charytatywne, mające na celu podwyższenie standardów życia okolicznej społeczności.

Założeniem firmy jest tworzenie produktów z myślą o zadowolonym kliencie, do czego przyczynia się zadowolony pracownik.