Ekologiczna produkcja

Mintra  wprowadza w życie ideę tworzenia eleganckich produktów z powtórnie przetwarzanych materiałów, korzystając z naturalnych odpadów rolniczych,  bez konieczności wycinki drzew.

W 2006 roku w celu znalezienia substytutu dla drzew wykorzystywanych do produkcji papieru Mintra rozpoczęła badania, które miały się przyczynić do ochrony lasów. Wynikiem tych badań było rozpoczęcie wykorzystywania do produkcji papieru odpadów z trzciny cukrowej, powstałych przy produkcji cukru.

Seria ECO%, została stworzona z myślą o odbiorcach świadomych ekologicznie, którym nie jest obojętne środowisko naturalne. Okładki zeszytów i teczki powstały z materiałów odzyskanych w 75% w wyniku procesu recyklingu. Papier użyty w zeszytach w 80% wykonany jest z trzciny cukrowej. Długopis dołączany do zeszytów składa się w 76% z plastiku PLA, wytworzonego z roślin, a tusz użyty w długopisie powstał na bazie wody i nietoksycznej soi. Do produkcji nie wykorzystano ani jednego drzewa.

Plastik PLA, to plastik pochodzenia roślinnego, produkowany z trzciny cukrowej i innych zawierających skrobię upraw. Naturalnie przezroczysty, dzięki czemu łatwo go zabarwić na różne kolory. Produkty z PLA ulegają całkowitemu rozkładowi w temperaturze 50 – 60°C, przy wilgotności 80 – 90% w ciągu 60 – 90 dni.

Niedawno Mintra wprowadziła do oferty serię produktów, która powstała z myślą o ciągle zmieniającej się równowadze termicznej naszej planety i efekcie cieplarnianym powstającym w wyniku zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery. Do produkcji okładek zeszytów i teczek w serii Orange Wave wykorzystano polipropylen w 100% odzyskany w wyniku procesu recyklingu.