Ekologiczna produkcja

Mintra  wprowadza w życie ideę tworzenia eleganckich produktów z powtórnie przetwarzanych materiałów, korzystając z naturalnych odpadów rolniczych,  bez konieczności wycinki drzew.

W 2006 roku w celu znalezienia substytutu dla drzew wykorzystywanych do produkcji papieru Mintra rozpoczęła badania, które miały się przyczynić do ochrony lasów. Wynikiem tych badań było rozpoczęcie wykorzystywania do produkcji papieru odpadów z trzciny cukrowej, powstałych przy produkcji cukru.

Seria ECO%, została stworzona z myślą o odbiorcach świadomych ekologicznie, którym nie jest obojętne środowisko naturalne. Okładki zeszytów i teczki powstały z materiałów odzyskanych w 75% w wyniku procesu recyklingu. Papier użyty w zeszytach w 80% wykonany jest z trzciny cukrowej. Długopis dołączany do zeszytów składa się w 76% z plastiku PLA, wytworzonego z roślin, a tusz użyty w długopisie powstał na bazie wody i nietoksycznej soi. Do produkcji nie wykorzystano ani jednego drzewa.

Plastik PLA, to plastik pochodzenia roślinnego, produkowany z trzciny cukrowej i innych zawierających skrobię upraw. Naturalnie przezroczysty, dzięki czemu łatwo go zabarwić na różne kolory. Produkty z PLA ulegają całkowitemu rozkładowi w temperaturze 50 – 60°C, przy wilgotności 80 – 90% w ciągu 60 – 90 dni.

Niedawno Mintra wprowadziła do oferty serię produktów, która powstała z myślą o ciągle zmieniającej się równowadze termicznej naszej planety i efekcie cieplarnianym powstającym w wyniku zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery. Do produkcji okładek zeszytów i teczek w serii Orange Wave wykorzystano polipropylen w 100% odzyskany w wyniku procesu recyklingu.

Ludzie

Wiedząc jak ważni są ludzie, Mintra postawiła sobie za cel stworzenie odpowiednich warunków pracy z poszanowaniem odmienności kulturowej i religijnej swoich pracowników. Firma tworzy również dodatkowe miejsca pracy i włącza się w akcje charytatywne, mające na celu podwyższenie standardów życia okolicznej społeczności.

Założeniem firmy jest tworzenie produktów z myślą o zadowolonym kliencie, do czego przyczynia się zadowolony pracownik. Za każdym produktem, który trafia w Państwa ręce stoją przede wszystkim pracownicy. Każdy z nich ma inną historię, inny światopogląd, inne doświadczenie.

W związku z licznymi przypadkami nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w Egipcie, z okazji Dnia Kobiet, postanowiliśmy dać głos kobietom. Spytaliśmy kobiety zatrudnione w Mintrze, o to jak możliwość pracy zmieniła ich życie. Wszystkie zgodnie przyznają, że dzięki możliwości pracy poczuły się niezależne, silne i pewne siebie. Zdobyte doświadczenie uważają za jedno z najcenniejszych w swoim życiu, dzięki niemu nauczyły się komunikować, współpracować, wierzyć we własne umiejętności. Poznały również wielu ludzi, nawiązały przyjaźnie, Mariana Zaki, pracująca w dziale kontroli jakości napisała, że: „Relacje z ludźmi z którymi pracuję w Mintra można opisać w trzech słowach: miłość, współpraca i wspólnota”, co potwierdza jak silne więzi tworzą się w zgranym i docenianym zespole. Funkcjonowanie w firmie w którym wszyscy są równi wpłynęło na pewność, że mają takie same możliwości i szanse jak mężczyźni, są dumne ze swojej pracy i swoich osiągnięć, są inspiracją do zmiany.